Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

ТС-200
Икономически изгодно увеличава капацитета на мелтерите с нови маркучи и пистолети, които имат неизползвани хидравлични връзки за маркучи, но не разполагат с достатъчно на брой канали за контрол. ТС-200 подобрява работата на по-старите мелтери на Nordson или други производители, като добавя аналогични заместители на оригиналните маркучи и пистолети за по-прецизен температурен контрол.
  • Регулира две индивидуални температурни зони, като например два пистолета, два маркуча, един пистолет и един маркуч или отделни маркуч и пистолет.
  • Контролира зададени точки на температурата в едноканален и двуканален режим на работа.
 
  • Предпазва от прегряване чрез избрани от оператора максимални стойности на температурата.
 
URL:  http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL0075.pdf