Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

Seal Sentry® Series 10 Bead Detection System
Лесна за използване система за откриване на удостоверява наличието на точка топло лепило на линии с постоянна или променлива (в много тесни граници) скорост за пакетиране, сглобяване на възли и други
  • Подобрява производителността и качеството на линии със скорост до 300 м/мин (984 fpm).
  • Establish adhesive bead reference levels with dynamic calibration.
  • Подобрява качеството с 2 управляващи сигнала и 4 сензора за точки.
  • Бърза инсталация с инфрачервени сензори – няма нужда от енкодери, добавки към лепилото и UV светлина.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL1884.pdf