Бис Инженеринг

BC Series

Пистолети BC 31 и BC 35
Пистолетите BC 31 и BC 35 нанасят непрекъснат продължителен слой лепило.100 %ф илтриране по линията на лепилото чрез използване на филтри с голям капацитет.
  •  Нанасят ширини до 3500 mm (138 in.).
  •  Модифициране на ширината и типа на следата чрез бързосменяеми конфигурационни плоскости.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/CVL/CVL1911.pdf