Бис Инженеринг

BC Series

Пистолет BC 70
Пистолетът BC 70 е идеален за безконтактно нанасяне на цяла повърхност.
  • Нанася покрития с ширина до 2500 mm (98 in.).   
  • Маса на нанасяното покритие от 2 до 100 gsm, в зависимост от вискозитета на покритието.
 
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/Misc/BC70CurtainCoat.pdf