Бис Инженеринг

Партньори

NORDSON
Nordson Corporation е един от световните водещи производители на системи за нанасяне на лепила, бои и уплътнения, използващи се както за изработка на продукти с потрeбителски цели, така и за индустриални.