Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

LogiComm® Интегрирана система за контрол на следата и проверка
Модулните системи за контрол на следата и проверка осигуряват блоков подход за интегриране на контрол на следата и проверка там където е необходимо. Системата контролира и проверява нанасянето и количеството на топли и студени лепила дори при къси и сложни следи.
  • Използва се при приложения със скорост 1200 м/мин (3937 fpm) с точност на следата до ±0.25 mm (0.01 in.).
  • Осигурява надграждане с инсталация на модул за контрол на следата или модул за проверка отделно с възможност за лесно интегриране на други функции при необходимост.
  • Лесна пренастройка с виртуална неограничена памет.
  • Осигурява качество на продукта като инспектира количеството и мястото на лепилото, бар-кодове, размазано лепило и други. Related Solutions
 
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL3614.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL-04-3211-LogiComm-Control-Verification.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/NWL/NWL5124.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL-06-4041-BC-5100-Bar-Code-Reader-Technical-Data-Sheet.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL5543.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL5546.pdf