Бис Инженеринг

LV 227

LV 227


LV 227
Този пневматичен пистолет комбинира игла с нулев обем и бързо въздух отваря/въздух затваря действие за високо вискозни студени лепила използвани при приложения с високо налягане, като опаковане на напитки и запечатване на опаковки.Намалява оливането на лепилото на върха на пистолета посредством иглата с нулев обем.
Контролира се изхода на лепилото посредством вградения винт за регулиране на иглата.
Предотвратява засъхването на лепилото на върха на дюзата при продължителен престой посредством капачка за дюзата.
Голям избор на дюзи – от 0.3 до 1.5 мм (0.012 to 0.059 in.).