Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

LA 600 PE Система за избутване на продукта
Ротационната система за избутване на детайлите от транспортния път се използва със системите за проверка на Nordson. Помага за подобряване на качеството при изработка на транспортни опаковки. При пропуск в нанасяне на лепилото системата опознава дефекта и , LA 600 PE се включва за да избута от транспортния път детайла.
  • Избутва до 40 продукта в минута на линии със скорост до 500 м/мин (1640 ft/min) с 5 продукта на линеен метър (1.5 products/ft).
  • Работи с широка гама кутии от 70 до 500 mm (2.76 to 19.68 in.).
  • Подобрява качеството като премахва продуктите от производствената линия с дефекти при нанасяне на лепилото production line.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL-07-5012-LA-600-PE-Ejector.pdf