Бис Инженеринг

EM Series

Електрически пистолет серия EM-900
Компактният електрически пистолет от серията EM-900 служи за нанасяне на отсечени следи от топло лепило във вид на точки и чертички. Excellent bead-applying characteristics make these guns ideal for mainstream packaging, converting and in-plate spot gluing applications.
  • Разнообразие на произвежданите продукти посредством дюзата на 90-градуса.
  • Избор на до 8 индивидуални модула монтирани на един разпределител за да се конфигурират различни разстояния между следите.
  • Бърза инсталация и поддръжка с бързосменяеми модули.
  • Групиране на до 4 независими клапанни групи на един разпределител чрез използване на двуканален драйвер  с до 8 модула всеки.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL2956.pdf
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/products/Hot-Melt-Applicators-Electric/Pages/EM-900-Series-ElectricGuns.aspx