Бис Инженеринг

Начало

Еколаб


Еколаб
Еколаб предлага на своите клиенти цялостна система за поддържане на хигиена, съчетаваща използването на висококачествени препарати за почистване, измиване, изпиране и дезинфекция и на съвременни машини и технологии.