Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

Eclipse™ Series Контрол на следата
Гъвкавият контрол на следата допринася за прецизното нанасяне на лепила при опаковъчни линии с константна и променлива скорост. EPC-15 и EPC-30 са контролери за множество типови решения и осигуряват качествен контрол на нанасянето в реално време.
 
 • Автоматично изчисляват скоростта на линията, като се базират на големината на продукта използвайки автоматично мащабиране.
 • Запазват до 4 последователни включващи събития, което осигурява по-малко разстояние между продуктите.
 •  
EPC-15 Контрол на следата
 • Използва времево базирано поставяне на лепило за линии с константна скорост до 150 м/мин(500 fpm) с точност на следата ±1 милиметър.
 • Бърза пренастройка с памет за 25 програми.
 • Контролира до 4 независими пистолета и до 8 точки на изход.
 • Намалява изискванията към оборудването с три управляващи входа за множество линии.
EPC-30 Контрол на следата
 • Използва полагане на следата от разстояние при линии с постоянна и променлива скорост 300 м/мин (984 fpm) с точност на следата ±1 милиметър.
 • Бърза пренастройка с памет за 50 програми.
 • Контролира до 4 независими пистолета и до 24 точки на изход.
 • Поддържа еднакво количество лепило при промяна на скоростта на линията
 • Програмируем за множество линии с лесен за използване РС базиран интерфейс.
 
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/Misc/StickingAround.pdf