Бис Инженеринг

Диафрагмени помпи серия LA

Диафрагмена помпа LA 320


Диафрагмена помпа LA 320
  • Индивидуален монтаж или монтаж на количка.
  • Използва се при продължително нанасяне с ниско налягане на лепила с дебит до 50 литра/мин (13.3 gal/min) или 100 литра/мин (26.6 gal/min).
  • Осигурява надежден трансфер на лепило с ниско налягане при съотношение 1:1 въздух-към-флуид.
  • Предпазена от корозия посредством неметалната си вътрешност и използваните инженерни полиамидни пластмаси.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL5559.pdf