Бис Инженеринг

Бутални помпи серия LA

Бутални помпи LA 310
  • За монтиранпе на  20- (5-gal), 30- и 200-литрови(55-gal) съдове използвайки 5:1 въздух-към-флуид съотношение и максимум 18 bar когато е монтирана с автоматичен регулатор на налягане LA 382.  
  • Поддържа стабилен дебит до 48 литра/час (12.6 gal/hour) дори при промяна на скоростта на машината.
  • Гъвкавост при монтаж на стена, количка или конзола.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/PKL/PKL5555.pdf