Бис Инженеринг

Системи за контрол и управление

Accubar™ Bar Code Verifier
Надеждната бар-код четяща система наблюдава точността на символите при операции по пакетиране и сглобяване на възли.
 
Сканира и разчита бар-код линии при скорости до 425 м/мин (1,400 fpm).
  • Елиминира сложните операции по настройка използвайки предварително програмирани декодиращи формати.
  • Осигурява качеството на продукта, като подава сигнали за грешки към аларми, стоп ключове на машини, ежектори или маркери.
  • Увеличава производителността чрез автоматично проследяване и изхвърляне на детайла, когато е комбиниран със системата за проверка Nordson LogiComm®.
http://www.nordson.com/en-us/divisions/adhesive-dispensing/Literature/VTL/VTL1731.pdf